Poplatky

Výše regulačních poplatků ve zdravotnictví je určena zákonem. Aktuální informace o výši zdravotnických poplatků naleznete v metodickém pokynu na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.