O poliklinice

Zdravotnické zařízení ve Světlé nad Sázavou bylo založeno v roce 1984. Středisko patřilo nejprve pod Okresní ústav národního zdraví Havlíčkův Brod. V roce 1994 bylo světelské zdravotnické středisko zprivatizováno. Od té doby doposud je provozovatelem polikliniky společnost Vital, s.r.o. Firma Vital provozuje v prostorách polikliniky radiodiagnostickou ordinaci, ostatní lékaři a lékárna jsou samostatné subjekty.

více…

Poliklinika